visa_application_approved

Od jakiegoś czasu Urząd Emigracyjny (DIBP) zmienia swoje nastawienie do aplikacji wizowych, w których brakuje kompletnej dokumentacji, a więc takich które nie są ‘decision ready’.

W przeszłości urzędnicy emigracyjni (‘case officers’) zawsze prosili o uzupełnienie brakujących dokumentów jednak obecnie mogą podjąć decyzję w oparciu o dokumentację, którą otrzymali. Oznacza to albo prośbę o dodatkowe informacje lub po prostu odrzucenie wniosku.

Niestety mimo najszczerszych chęci w niektórych sytuacjach niemożliwe jest złożenie aplikacji, która jest ‘decision ready’. Najlepszym przykładem jest konieczność przedstawienia wyników badań lekarskich w wizach rodzinnych stałego pobytu. W takim przypadku czas rozpatrywania wniosku wynosi ponad rok co jest jednocześnie czasem ważności badań lekarskich. Tak więc złożenie aplikacji o wizę, powiedzmy partnerską i odbycie od razu badań lekarskich spowoduje najprawdopodobniej konieczność ich powtórzenia.

Zdarza się również, że istnieją dokumenty, które są bardzo trudne do uzyskania lub ich zdobycie zajmuje dużo czasu w niektórych krajach (np. zaświadczenie o niekaralności). W takiej sytuacji możesz nie mieć wyjścia i będziesz musiał złożyć niekompletną aplikację i czekać na brakujące dokumenty.

Należy pamiętać o ryzyku składania aplikacji, która nie jest ‘decision-ready’. Zaliczają się do nich:

– utrata opłaty aplikacyjnej za wizę

– nielegalny pobyt w sytuacji wygaśnięcia poprzedniej wizy i braku alternatywnych opcji

– w najlepszym przypadku opóźnienie całego procesu jako, że kompletne aplikacje są rozpatrywane w pierwszej kolejności.

Tytułem podsumowania:

– o ile to możliwe staraj się zawsze składać kompletną aplikację (decision ready)

– korzystaj z dostępnych list kontrolnych (checklists) upewniając się, że wszystkie wymagane dokumenty zostały złożone

– w przypadku braków w dokumentacji dołącz list, w którym wyjaśnisz ewentualne braki

– skorzystaj z profesjonalnej porady emigracyjnej jeśli nie jesteś pewien co jest wymagane a co nie.