Emigracja ‘General Skilled’ (GSM)

Emigracja ‘General Skilled’ (GSM) jest dla osób, które posiadają odpowiednie kwalifikacje wymagane w Australii, a które nie są sponsorowane przez pracodawcę. Aplikant musi mieć od 18 do 45 lat, dobrze znać j. angielski, posiadać odpowiednie kwalifikacje lub ukonczyć kurs w Australii związany z zawodem. Po spełnieniu tych warunków należy przejść test punktowy.

Istnieje cała gama opcji wizowych w kategorii General Skilled (GSM) dla wykwalifikowanych pracowników, ktorzy chcą osiedlić się w Australii, a nie posiadają w danym momencie pracodawcy chcącego ich zatrudnić. Możliwe opcje obejmują aplikantów ubiegających się na własną rękę, sponsorowanych przez pracodawcę lub nominowanych przez stan.

Wymagania podstawowe w kategorii ‘General Skilled’ (GSM).

Wiek
Aplikujący musi mieć co najmniej 18 lat i nie więcej niż 45 lat w momencie uzyskania zaproszenia do składania aplikacji.

Znajomość j. angielskiego
W większosci przypadków aplikujący musi osiągnąć określoną liczbę punktów na teście językowym IELTS. Jesli urodziłeś sie w kraju angielskojęzycznym i biegle znasz angielski IELTS nie jest konieczny, jednak nie zostanie Tobie przyznana maksymalna ilość punktów za znajomość języka.

Nominowany zawód
Aby uzyskać wizę aplikant musi wskazać zawód, który jest wymieniony na jednej z nastepujacych list: Medium and Long-term Strategic Skills List (MLTSSL), Short-term Skilled Occupation List (STSOL) lub Regional Occupation List. Jesli zawód nie jest wymieniony na żadnej liście wtedy nie ma możliwości ubiegania się o wizę. Następnie należy zglosić się do stosownego urzędu (Skills Assessing Authority) o uznanie kwalifikacji, który ustali czy kandydat spełnia wszystkie warunki.

Kwalifikacje
W celu ubiegania się o wizę kandydat musi posiadać wykształcenie wyższe (uniwersytet / uczelnia techniczna). Istnieje bardzo wąska grupa zawodów, kiedy można być zwolnionym z tego wymogu pod warunkiem posiadania bardzo dużego doświadczenia zawodowego. Stosowny urząd oceniający (Skills Assessment Authority) dokonuje sprawdzenia wykształcenia i doświadczenia zawodowego.

Doświadczenie zawodowe
Aplikujący powinien posiadać ostatnio nabyte doświadczenie zawodowe w swoim nominowanym zawodzie w momencie składania aplikacji. Z tego warunku zwolnieni są studenci posiadający australijskie kwalifikacje lub 2 lata studiów w Australii jeśli aplikacja jest zlożona w ostatnich 6 miesiącach od momentu ukończenia studiów (wiza 485).

Test punktowy
Wymaganym kryterium w większości wiz ‘General Skilled’ (GSM) jest zdobycie odpowiedniej liczby punktów aby mieć możliwosć składania aplikacji o wizę.