Na pewno większość z was rozpoczynając naukę w Australii zastanawiało się jak uzyskać prawo stałego pobytu po ukończeniu kursu. Choć nie jest to tak proste jak to bylo jeszcze kilka lat temu to jednak istnieje kilka różnych sposobów aby pozostać tu na stałe.

Wszyscy aplikujący o wizę studencką bez względu na kraj pochodzenia czy rodzaju kursu podlegają kryterium ‘genuine temporary entrant’ (GTE) i ‘genuine student’. Oznacza to krótko, że po uzyskaniu wizy:

– będziesz spełniał warunki wizowe
– pozostaniesz w Australii tymczasowo i po ukończeniu kursu wrócisz do swojego kraju.

Czy to oznacza, że droga do uzyskania stałego pobytu została zamknięta?

Niekoniecznie. Jest to bardzo niespójna polityka Urzędu Emigracyjnego, gdzie z jednej strony jest się zniechęcanym do przebywania zbyt długo jako student bez ważnego powodu, a z drugiej przedstawiane są oficjalne sposoby uzyskania stałego pobytu.

W wielu przypadkach aplikując o wizę studencką otrzymuje się odpowiedź z Urzędu Emigr., gdzie należy wyjaśnić we własnych słowach w jaki sposób spełnia się warunki GTE. Na to należy być więc przygotowanym.

Chciałbym w tym artykule przedstawić kilka najbardziej popularnych metod przechodzenia z wizy studenckiej na wizę stałego pobytu bez szczegółowego opisywania każdej z nich. Tak więc najpopularniejsze z nich to:

– General Skilled Migration (wizy punktowe 189/190)

Jeśli jesteś młody, znasz dobrze j. angielski i skończyłeś kurs tu w Australii (najlepiej na uniwersytecie) to nie powinieneś mieć większych problemów ze zdobyciem 60 punktów na teście punktowym aby ubiegać się o jedną z tych wiz. Brak doświadczenia zawodowego nie musi tu być przeszkodą. Uzyskanie nominacji stanowej pomaga jeszcze bardziej z racji dodatkowych 5 punktów, które się otrzymuje.

– Opcja rodzinna (głównie wiza partnerska 820/801)

‘Love is in the air’ – głosiły słowa znanej piosenki. Jeśli miłość twojego życia posiada australijskie obywatelstwo lub stały pobyt to sponsorując ciebie może tobie pomóc uzyskać wizę stałego pobytu. Choć czas oczekiwania na tą wizę jest dość długi to zaletą tego rozwiązania jest prawo do pracy bez ograniczeń na wizie pomostowej (bridging visa) już od złożenia aplikacji. Wniosek musi być jednak składany w Australii.

– Temporary work visa (głównie wiza 457)

Choć wiza 457 jest wizą tymczasową to również bardzo ułatwia ona uzyskanie stałego pobytu. Po spędzeniu co najmniej 2 lat z jednym pracodawcą, który jest gotowy zaoferować stałą posadę możliwe jest przejście na wizę PR (wiza 186 ENS lub 187 RSMS).

– Temporary Graduate 485 visa

Jest to chyba najłatwiejsza do uzyskania wiza z wyżej wymienionych pod warunkiem uzyskania stosownych kwalifikacji i okresie studiów wynoszącym co najmniej 2 lata.

Mimo, że nie jest to wiza stałego pobytu to również może ona być bardzo pomocna bo daje trochę dodatkowego czasu, który można wykorzystać na zdobycie dodatkowego doświadczenia zawodowego bez limitu godzin pracy.

Jeśli się kwalifikujesz do tej wizy to kategoria ‘Post Study’ z min. 2 latami pozwolenia na pracę jest dużo bardziej korzystna niż kategoria Graduate Work (do 1.5 roku). Ta wiza została omówiona dokładniej moim poście tutaj. Przed wygaśnięciem wizy 485 można starać się o przejście na jedną z wiz pracowniczych wymienionych powyżej.

Jest mało prawdopodobne aby większość z was spełniała wymogi wiz Employer Sponsored tuż po ukończeniu kursu (subclass’y 186/187 w kategorii Direct Entry).
Aby ubiegać się o wizę 186 ENS konieczne jest co najmniej 3 lata doświadczenia i należy przejść pozytywnie ocenę kwalifikacji (kategoria Direct Entry). Dla osoby z ograniczonym lub żadnym doświadczeniem w zawodzie może to się okazać bardzo trudne.

Przejście z wizy studenckiej na inną może być również utrudnione ze względu na warunki ustanowione na wizie. Warunek 8503 ‘no further stay’ praktycznie uniemożliwia ubieganie się o kolejną wizę z terenu Australii chyba, że jesteś w stanie udowodnić, że wiza powinna być przyznana w wyjątkowych okolicznościach.

Inne warunki to 8534 i 8535, po których nie ma możliwości ubiegania o inną wizę nie-studencką. Nie dotyczą one jednak Polaków, a obywateli z krajów z grupy (assessment level) 2-4.

Uzyskanie stałego pobytu jest więc możliwe, jednak należy pamiętać aby wszystko bardzo dobrze zaplanować najlepiej już na etapie wyboru odpowiedniego kursu w szkole.