Czy zastanawiałeś się jak jak dodać swoją żonę/partnera do swojej aplikacji o wizę. Co z dziećmi? Czy one też mogą przyjechać? Po przeczytaniu tego artykułu zobaczysz, że nie jest to takie trudne. Będziesz się jednak musiał liczyć, że ilość papierkowej roboty jest w tym przypadku dużo większa.

Dzisiaj chciałbym odpowiedzieć na te i kilka innych pytań. Mój post podzieliłem na 2 części: ‘Wspólna aplikacja’ i ‘Dodawanie drugiej osoby (secondary applicant) po złożeniu aplikacji’.

Wspólna aplikacja

W przypadku wiz stałego pobytu (permanent visas) z reguły nie ma problemu aby aplikować razem.

Druga osoba (secondary applicant) musi być członkiem rodziny (member of the family unit – MOFU), który należy do poniższej grupy osób:

– mąż/żona lub partner de-facto

– wasze dziecko (dzieci)

– twój krewny lub krewny twojego partnera, który:

a) nie jest w związku małżeńskim

b) mieszka z tobą/wami

c) jest zależny od ciebie

Tak więc na przykład twój starszy wujek, nad którym sprawujesz opiekę i który jest finansowo zależny od ciebie będzie kwalifikował się jako MOFU.

Dla wiz tymczasowych (temporary) nie ma prostej odpowiedzi czy można uwzględnić drugą osobę w aplikacji czy nie. Wszystko zależy od typu wizy, o który się ubiegasz. Wizy turystyczne nie pozwalają na dodawanie innych osób do głównej aplikacji. Dobrym przykładem jest wiza Work & Holiday (subclass 462), gdzie niemożliwe jest dodanie dzieci do aplikacji. Jeśli masz partnera, który też chciałby przyjechać z tobą, musi on ubiegać się indywidualnie o swoją własną wizę 462.

Na szczęście jedna z najpopularniejszych wiz 457 zezwala na dodanie MOFU do głównej aplikacji.

W przypadku wizy studenckiej (student visa) sytuacja jest trochę inna. Dodatkowy aplikant może być dodany jednak musi on być:

– twoim mężem, żoną lub partnerem de-facto; lub

– twoim dzieckiem nie pozostającym w związku małżeńskim i które ukończyło 18 lat.

Dodawanie drugiej osoby (secondary applicant) po złożeniu aplikacji

W dużej grupie przypadków możliwe jest dodanie drugiej osoby kiedy aplikacja została już złożona jednak pod pewnymi warunkami.

Ważne jest w tym przypadku rodzaj pokrewieństwa pomiędzy głównym aplikującym a drugą osobą. Dodatkowo twoja wiza może zastrzec, że na przykład w momencie składania aplikacji oboje z was muszą być w Australii lub poza nią.

Poniżej wymieniłem kilka częstych przypadków, które mogą wystąpić u ciebie:

1. Dodanie MOFU w przypadku niektórych wiz stałego pobytu, n.p. Skilled Independent 189 and Skilled Nominated 190:

a) Po złożeniu aplikacji o wizę ale przed decyzją urzędu emigracyjnego – Należy zrobić to pisemnie kierując prośbę pod właściwy adres i uiścić należne opłaty

b) Po przyznaniu wizy – Dodatkowy aplikant musi ubiegać się o nową wizę indywidualnie.

2. Dodanie MOFU w przypadku wiz tymczasowych (temporary visas), n.p. wiza 457:

a) Po złożeniu aplikacji o wizę ale przed decyzją urzędu emigracyjnego – Należy zrobić to pisemnie kierując prośbę pod właściwy adres i uiścić należne opłaty. Dodatkowy aplikant otrzymuje tę samą wizę co główny.

b) Po przyznaniu wizy – w niektórych przypadkach możliwe jest ubieganie się o dodatkową wizę dla MOFU lub, jak w przypadku wizy 457, dodatkowy aplikant może ubiegać się o wizę 457 na specjalnych zasadach w oparciu o pokrewieństwo z głównym aplikantem.

3. Dziecko urodzone po przyznaniu wizy stałego pobytu

Weźmy sytuację kiedy na przykład jedno z rodziców jest na wizie stałego pobytu Partner (subclass 801) bedąc wcześniej sponsorowanym przez obywatela Australii. Dziecko urodzone z takiego związku na terenie Australii nabywa obywatelstwo automatycznie. Jeśli dziecko jest urodzone poza Australią wtedy jego rodzice muszą wystąpić o przyznanie jemu obywatelstwa.

 

Kilka ważnych uwag:

– Dodatkowi aplikanci mogą ubiegać się o wizę tylko jeśli główny aplikant ma ważną wizę

– Są pewne grupy wiz, które nie zezwalają na dodawanie członków rodziny do głównej aplikacji (większość wiz turystycznych)

– Uwaga! W większości wiz prowadzących do stałego pobytu może dojść do sytuacji kiedy cała aplikacja zostaje odrzucona ze względu na niespełnienie określonego wymogu (np. zdrowotnego) przez dodatkowego aplikanta mimo, że główny aplikant spełnił je wszystkie. Dochodzi wtedy do sytuacji, kiedy np. twój partner nieświadomie może ‘pogrążyć’ całą aplikację. Jest to zwane regułą ‘jeden odpada, wszyscy odpadają’ (one fail, all fail). Prosimy o kontakt jeśli masz wątpliwości.

By Bartek