Villawood_detention_centre-300x280

Czy przebywasz w tej chwili w Australii bez ważnej wizy? A może Twoja wiza niedługo wygaśnie i nie jesteś pewien jakie zostały Tobie opcje?

W tym artykule chciałbym opisać najczęstsze przykłady kiedy można stać się ‘nielegalnym przybyszem’ i jakie są tego konsekwencje. Pominę jednak kwestie wymogów prawa emigracyjnego w stosunku do pracodawców, które mają trochę inny charakter.

Tak więc złamanie warunków wizowych może nastąpić w następujących przypadkach:

– pozostanie w Australii dłużej niż zezwala na to wiza

– posiadanie unieważnionej wizy

– praca na wizie, która do tego nie upoważnia

– częste opuszczanie zajęć w szkole (wiza studencka)

– składanie fałszywych dokumentów i udzielanie nieprawdziwych informacji w procesie aplikacji o wizę

Urząd emigracyjny korzysta z następujących metod w celu lokalizacji osób przebywających nielegalnie:

– donos (najczęściej od anonimowej osoby) na temat łamania przez Ciebie warunków wizowych. Urząd Emigracyjny korzysta nawet ze specjalnie uruchomionej do tego celu ‘gorącej linii’

– wizyta urzędników emigracyjnych w miejscu Twojej pracy lub zamieszkania

– korzystanie z danych innych urzedów i instytucji (np. rutynowa kontrola drogowa przez policję, informacje z urzędu podatkowego).


Jeśli zostaniesz ‘namierzony’ przez urzędników emigracyjnych to grozi Tobie:

– zatrzymanie i odesłanie do specjalnego ośrodka w celu przygotowania procesu deportacji

– zakaz wjazdu do Australii przez określony czas (zwykle 1-3 lata) chyba, że istnieją wyjątkowe okoliczności dla których byłoby to niewskazane

– dożywotni zakaz wjazdu do Australii (zwykle z powodu poważnych przestępstw związanych z narkotykami, wyrokami za pobicie, przestępstwa w stosunku do dzieci)

– sprawa karna za niektóre przewinienia (składanie fałszywych dokumentów czy oświadczeń, praca bez zezwolenia, etc.)

Tak wiec jeśli nie spełniasz warunków wizowych radzimy skontaktować się z nami. Strona internetowa urzędu emigracyjnego niewiele jest w stanie pomóc w takich wypadkach. Dodatkowo czas działa na Twoją niekorzyść, a może okazać się on bardzo cenny. W wielu wypadkach można ciągle zalegalizować pobyt w Australii zależnie od tego jak szybko zaczniesz działać.

Należy również pamiętać, że obowiązuje Ciebie ważna wiza nawet kiedy opuszczasz teren Australii. Inaczej grozi Tobie zatrzymanie i przesłuchanie przez urzędnika emigracyjnego na lotnisku co może być mało komfortowe szczególnie kiedy za godzinę odlatuje Twój samolot.


Tak więc jak najłatwiej rozwiązać problemy wizowe?

Nie ma na to prostej recepty jako, że każdy przypadek jest inny. Najczęściej jednak sprowadza się to do:

– uzyskania odpowiedniej wizy (często Bridging visa E), która daje dodatkowy czas na przygotowanie odpowiednich dokumentów

– złożenia apelacji do trybunału emigracyjnego (Migration Review Tribunal)

– dobrowolnego opuszczenia Australii i powrotu już na ważnej wizie.

 

Poniżej podaję odpowiedzi na kilka bardzo częstych pytań klientów z którymi się spotkałem:


Czy mogę zostać zatrzymany jeśli zjawię się w biurze emigracyjnym i bedąc na wizie, która już wygasła?

Teoretycznie jest to możliwe jednak w praktyce zatrzymanie dotyczy tylko osób zlokalizowanych przez pracowników emigracyjnych.


Czy agent emigracyjny może zgłosić mój nielegalny pobyt do urzędu emigr.?

Nie ma takiej możliwości jeśli zgłosisz się do nas próbując zalegalizować swój pobyt. Proszę pamiętać, że obowiązuje nas Kodeks Etyki i postępowanie w ‘najlepszym interesie klienta’.


Co się dzieje w sytuacji kiedy niemożliwe było przedłużenie pobytu z przyczyn od nas niezależnych (n.p. wypadek samochodowy i pobyt w szpitalu)?

W takiej sytucji konieczne jest napisanie podania do urzędu emigr. z prośbą o przedłużenie wizy w nadzwyczajnych okolicznościach.


Zostałem deportowany z Australii / opuściłem Australię bez ważnej wizy. Czy mogę się jeszcze ubiegać o wizę?

Wszystko zależy od okresu na jaki otrzymałeś zakaz wjazdu do Australii oraz od typu wizy o jaki chcesz się ubiegać. Prosimy o kontakt jeśli potrzebujesz pomocy.