Wizy sponsorowane przez pracodawcę – wiza 482, 186, 494

Jeśli znalazłeś pracodawcę, który chciałby Ciebie zatrudnić to kategoria Sponsorowanych Wiz Pracowniczych daje Tobie szansę pracy w Australii tymczasowo (wiza 482) lub na stałe (wizy 186/191). Istnieje wiele wymogów, które muszą spełnić zarówno pracownik jak i pracodawca.

Wiza pracownicza 482 (Temporary Skill Shortage visa)

Jest to wiza tymczasowa, która pozwala pracodawcy sponsorować wykwalifikowanych pracowników spoza Australii. Wiza 482 jest obecnie najpopularniejszą opcją dla osób chcących podjąć tymczasową pracę.

W przypadku Polaków wiza 482 jest ważna do 2 lat (short-term stream) 4 lat (medium-term stream). Doświadczenie zawodowe zdobyte podczas pobytu w Australii na tej wizie w medium-term stream pozwala ubiegać się o prawo stałego pobytu (głównie poprzez wizy General Skilled, Subclass 186/187).

Wymagania podstawowe

W celu ubiegania się o wizę 482 aplikant musi mieć pracodawcę gotowego go sponsorować. Sa trzy etapy w procesie aplikowania o wizę:

1. Sponsorowanie pracownika (sponsorship)

Pracodawcy muszą uzyskać zgodę na zatrudnienie pracownikow spoza Australii. Stosowny dokument zawiera informację ilu pracowników firma może zatrudnić w okresie 5 lat od momentu uzyskania autoryzacji.

2. Nominacja (nomination)

Pracodawca musi wskazać każdą z posad na którą chce zatrudnić pracownika z zagranicy. Nominacja musi być związana z zawodem, który spełnia minimalne progi jesli chodzi o kwalifikacje i umiejętności pracownika. Dodatkowym wymogiem jest również określony minimalny poziom wynagrodzenia wymieniony w przepisach emigracyjnych.

3. Aplikacja o wizę (visa application)

Pracownik wskazany do zatrudnienia musi ubiegać się o wizę 482 aby przyjechać i pracować w Australii. Musi również udowodnić, że posiada odpowiednie umiejętności do podjęcia pracy płatnej co najmniej powyżej minimalnego progu.

Aplikant musi równiez spełnić warunki dotyczące stanu zdrowia i niekaralności.

Cechy wizy 482

Jest to wiza tymczasowa uprawniająca posiadacza do pracy i pobytu w Australii będąc zatrudnionym przez pracodawcę-sponsora.

Najbliżsi członkowie rodziny (współmalżonek i dzieci), którzy byli uwzględnieni w aplikacji wizowej mogą bez przeszkód mieszkać i pracować w Australii w okresie ważności wizy.

Employer Nomination Scheme (Subclass 186)

Wiza 186 (ENS) jest wizą dla osób sponsorowanych przez australijskiego pracodawcę, która gwarantuje stały pobyt w Australii. Została ona stworzona specjalnie aby zwiększyć szanse Australii na globalnym rynku pracy i uzupelnić niedobory wykwalifikowanych pracowników.

Wymagania podstawowe

Wiza ENS pozwala pracownikom spoza Australii lub obecnie pracującym na miejscu aby być sponsorowanym w celu podjęcia pracy na czas nieokreślony podczas gdy pracodawca nie był w stanie znaleźć odpowiedniego pracownika na australijskim rynku pracy.

Proces aplikacji o wizę ENS składa się z dwóch głównych etapów:

1. Nominacja przez pracodawcę

Pracodawca musi uzyskać status ‘sponsora’. Aby go zdobyć konieczne jest wykazanie, że:

 • biznes aktywnie operuje w Australii i spełnia wszystkie wymogi prawne
 • wdrożony jest odpowiedni program szkolenia pracowników

Kiedy pracodawca wykaże, że spełnia kryteria ‘sponsora’ wtedy może nominować pracownika na dane stanowisko po spełnieniu kilku innych warunków. Na przykład stanowisko musi być na pełny etat na minimum 3 lata i być wymienione w stosownych przepisach emigracyjnych.

2. Aplikacja o wizę

Kiedy nominacja jest zaakceptowana przez Urząd Emigracyjny wtedy można aplikować o wizę, jednak musi być to zrobione w ciągu 6 miesięcy. Należy to zrobić w tym samym Business Centre, w którym byl składany wniosek o nominację, nawet wtedy kiedy nominowany pracownik jest poza Australią. Dodatkowe wymogi to spełnienie kryteriów zdrowotnych i niekaralność.

Cechy wizy

Osoby, które spełnią wszystkie warunki ENS do momentu upływu jej ważnosci mogą ubiegać się o prawo stałego pobytu w Australii. Dzięki temu mogą bez żadnych przeszkód mieszkać, pracować i studiować w Australii. Uzyskują również dostęp do świadczeń zdrowotnych Medicare, niektórych świadczeń społecznych i możliwość ubiegania się o australijskie obywatelstwo.

Skilled Employer Sponsored Regional (Provisional) visa (Subclass 494)

Wiza Skilled Employer Sponsored Regional (Provisional) (subclass 494) umożliwia pracodawcom operującym w rejonach mało zaludnionych sponsorowanie wykwalifikowanych pracowników spoza Australii lub pracowników na wizie tymczasowej obecnych w Australii. Firma musi prowadzić w pełni legalnie główny zakres dzialalności na terenie Australii, a posada powinna być na pełny etat na okres 2 lat. Warunki zatrudnienia i płaca muszą być zgodne z australijskimi przepisami.

Wymagania podstawowe

Pracodawca:

 • nominowanie pracownika na dane stanowisko
 • uzyskanie certyfikatu z Regionalnego Biura Certyfikującego (Regional Certifying Body)
 • uzyskanie zgody na nominację z Urzędu Emigracyjnego
 • zatrudnienie pracownika na uzgodnione wcześniej stanowisko.

Regionalne Biuro Certyfikujące (Regional Certifying Body (RCB)):

 • pomaga pracodawcy operującym w regionie słabo zaludnionym znaleźć pracownika na dane stanowisko
 • ocenia czy dane stanowsko jest wolne i nie ma możliwosci zatrudnienia lokalnego pracownika
 • certyfikuje dane stanowisko jeśli wszystkie wymagania są spełnione

Pracownik:

 • akceptuje ofertę zatrudnienia od pracodawcy, który go nominował
 • ubiega się o wizę
 • po uzyskaniu wizy jest zobowiązany spełniać wszystkie warunki wizowe.

Cechy wizy

Osoby, które spędzą min. 3 lata w Australii regionalnej na wizie Skilled Employer Sponsored Regional (Provisional) (subclass 494) mogą ubiegać się o prawo stałego pobytu w Australii na wizie Permanent Residence (Skilled Regional) (subclass 191). Dzięki temu mogą bez żadnych przeszkód mieszkać, pracować i studiować w Australii. Uzyskują również dostęp do świadczeń zdrowotnych Medicare, niektórych świadczeń społecznych i możliwość ubiegania się o australijskie obywatelstwo.