Wizy studenckie

Wizy studenckie są przyznawane osobom w celu podjęcia nauki w szkole podstawowej, średniej lub wyższej (studia licencjackie, magisterskie, doktorat oraz zawodowe).

Typ wizy studenckiej (subclass 500) jest ten sam niezależnie od kursu i kwalifikacji, którą pragnie się uzyskać. Zaletą wiz studenckich jest możliwość połączenia nauki z pracą w ograniczonym wymiarze godzin (40 godzin w ciągu 2 tygodni).

Wizy studenckie obejmują następujące typy kursów:

ELICOS (English Language Intensive Courses for Overseas Students) – Kursy języka angielskiego.
Szkoły średnie szeroko rozumiane wliczając w to programy wymiany uczniów
VET (Szkolnictwo zawodowe) – Certifikaty I, II, III i diploma, advanced diploma i inne tytuly zawodowe ‘diploma’
Szkolnictwo wyższe – Kursy licencjackie, magisterskie (Masters by coursework) oraz pokrewne: associate degree, graduate certificate, graduate diploma
Kursy podyplomowe – Studia magisterskie (Masters by research) lub doktorat.
Kursy nie kończące sie uzyskaniem tytułu – dotyczy to wszystkich kursów, które nie prowadzą do uzyskania tytułu naukowego i pozostałych w pełnym wymiarze godzin gdzie nie są nadawane australijskie kwalifikacje.

Wymagania

Osoby, które chcą się ubiegać o jakąkolwiek wizę z powyższych kategorii muszą zapisać się na kurs wymieniony w Australijskim Rejestrze Szkół i Kursów dla Studentów Zagranicznych (CRICOS). Kandydaci muszą spełnić kryteria zdrowotne, niekaralności i te dotyczące zabezpieczenia finansowego. Przynajmniej podstawowa znajomość j. angielskiego jest wymagana. Wizy studenckie są rozpatrywane w oparciu o CoE (Confirmation of Enrolment), które jest zaświadczeniem wydawanym przez szkołę poświadczającym zapisanie się na kurs. Dodatkowo należy wykupić obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne OSHC (Overseas Student Health Cover) na całą długość trwania kursu.

Członkowie rodziny

Aplikujący o wizę studencką mogą również dołączyć członków swojej rodziny, którzy do nich dołączą. Dzieci muszą mieć nie więcej niż 18 lat. Rodzice, którzy chcą towarzyszyć swojemu studiującemu dziecku muszą ubiegać się o wizę ‘Student Guardian’.

Praca

Wiza studencka uprawnia do podjęcia zatrudnienia na maksymalnie 40 godzin w okresie 2 tygodni podczas trwania kursu i nieograniczoną ilosc w okresie przerw świątecznych. Dodatkowi członkowie rodziny mogą pracować przez maksymalnie 40 godzin w okresie 2 tygodni. Studenci na wizie 500 na studiach magisterskich Masters by Research lub doktorskich (PhD), a także członkowie ich rodzin uwzględnieni w aplikacji mogą pracować nieograniczoną ilość godzin od momentu rozpoczęcia studiów.

Posiadane obywatelstwo (Assessment levels)

Kandydaci ubiegający się o wizę studencką muszą spełnić kryteria oceny zależnie od posiadanego obywatelstwa i kursu na który próbują się zapisać. Istnieje 5 poziomów (od 1 do 5). Im wyższy poziom tym więcej zaświadczeń będzie konieczne w momencie składania aplikacji. Polska jest w najlepszej kategorii 1 dla wszystkich Subclass co oznacza, że liczba formalności jest ograniczona do minimum.

Wymagania finansowe

Przed przystąpieniem do nauki należy oszacować wszystkie wydatki, które bedą wymagane podczas nauki. Urząd Emigracyjny musi mieć pewność o stabilności finansowej aplikanta ponieważ koszty są znaczące. Dodatkowe zaświadczenie o dostępie do środków finansowych (karta kredytowa, wyciąg z konta) mogą być konieczne.

Wymóg GTE (Genuine Temporary Entrant)

GTE jest rodzajem zobowiązania przez aplikującego o wizę, że przyjazd do Australii jest tymczasowy, nie będzie prowadził do próby uzyskania prawa stałego pobytu i po ukończeniu nauki student wróci do swojego kraju. Kryteria brane pod uwagę podczas oceny kandydata:

  • Historia przyjazdów do Australii
  • Potencjalne okoliczności po przyjeździe kandydata do Australii
  • Obecna sytuacja w kraju pochodzenia
  • Ważność i znaczenie kursu dla aplikanta
  • Inne dodatkowe czynniki, które mogą mieć wpływ na ewentualną emigrację do Australii