Wizy Turystyczne & Working Holiday

Istnieje kilka typów wiz dzieki którym możesz przyjechać do Australii aby odwiedzić rodzinę, przyjaciół lub po prostu pozwiedzać. Generalnie wizy turystyczne są przyznawane na maksymalnie rok jednak w niektórych ograniczonych przypadkach jest możliwość uzyskania dłuższego pobytu. Wiza turystyczna daje również możliwość połączenia pobytu z praca tymczasową zależnie od posiadanego paszportu (zobacz poniżej).

Wiza Working Holiday (417) / Work & Holiday (462)

Wizy te pozwalają na dłuższe wakacje i jednocześnie podjęcie tymczasowej pracy w Australii podczas ważności wizy. Musisz posiadać obywatelstwo w jednym z krajów, z którymi Australia podpisała porozumienie Working Holiday.

Dla wizy 417 do tej grupy należą: Anglia, Francja, Włochy, Japonia, Chiny, Niemcy, Kanada, Holandia, Irlandia, Korea Płd, Malta, Dania, Szwecja, Hong Kong, Belgia, Estonia, Finlandia, Cypr i Tajwan.

Dla wizy 462 natomiast kwalifikują się posiadacze paszportów z następujących krajów: Argentyna, Bangladesz, Chile, Indonesja, Malezja, Polska, Portugalia, Słowacja, Słowenia, Hiszpania, Tajlandia, Turcja, USA, Urugwaj.

Wizy te uprawniają do:

 • przyjazdu do Australii w ciągu 12 miesięcy od momentu jej przyznania
 • pobytu do 12 miesięcy (wiza 462) lub 24 miesięcy (wiza 417)
 • opuszczenia Australii i powtórnego przyjazdu nieograniczoną ilość razy w okresie ważności wizy
 • pracy w Australii do 6 miesięcy z jednym pracodawcą
 • nauki do 4 miesięcy
 • jednorazowego odnowienia wizy (dla wizy 462 tylko w określonych przypadkach)

Wizy turystyczne (eVisitor, Visitor, ETA)

Wiza turystyczna pozwala na tymczasowy przyjazd do Australii w celach turystycznych lub odwiedzenia rodziny lub przyjaciół. Możliwa jest również nauka w okresie do 3 miesięcy.

Typ wizy turystycznej będzie zależał od obywatelstwa osoby aplikującej. Obecnie dostępne typy wiz turystycznych to: Electronic Travel Authority (ETA), eVisitor oraz wiza turystyczna (Tourist Visa).

Wymagania aby mieć przyznaną wizę turystyczną:

 • Główny rzeczywisty cel przyjazdu do Australii jako turysta, np. aby odwiedzić rodzinę lub przyjaciół
 • Spełnienie kryteriów zdrowotnych i finansowych. W niektórych przypadkach może być wymagane przedstawienie zaświadczenia, że zakupione zostało ubezpieczenie podróżne lub że posiada się wystarczające środki finansowe na wypadek zdarzeń losowych
 • Kryteria dotyczące niekaralności
 • Dostęp do środków finansowych, które pozwolą pokryć wszystkie koszty w okresie wizyty w Australii
 • Brak jakichkolwiek zaleglości finansowych wobec rządu australijskiego (np. wcześniej niezapłacony mandat).