Kwestia wymogów dotyczących znajomości j. angielskiego powoduje często dużo niejasności dla większości osób starających się o stały pobyt w Australii.

Jak można udowodnić znajomość angielskiego? Jakie testy są uznawane? Ile sa ważne wyniki egzaminów? – to tylko niektóre z tych pytań.

Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na nie gdyż zależy to od różnych czynników:

  • typu wizy o którą aplikujemy
  • zawodu, który nominujemy (niektóre zawody wymagają dodatkowo stosownej rejestracji, a więc dodatkowych wymogów)
  • organizacji, która będzie przeprowadzała ‘skills assessment’
  • rodzaju osoby aplikującej (‘primary’ aplikant czy ‘secondary’)

Przez wiele lat najpopularniejszym testem sprawdzającym były IELTS i English Occupational Test (OET) (ten ostatni stosowany w przypadku zawodów medycznych i związanych z ochroną zdrowia). Jednak w ostatnim czasie Urząd Emigracyjny rozpoczął uznawanie wyniki innych testów:

Test of English as a Foreign Language internet-based test (TOEFL iBT) (wyniki od listopada 2014)

Pearson Test of English Academic (PTE Academic) (wyniki od listopada 2014)

The Cambridge Test of English (wyniki od stycznia 2015.)

W przypadku wiz pracowniczych jeśli posiadasz paszport z jednego krajów angielskojęzycznych poniżej to będziesz zwolniony z obowiązku udowodnienia znajomości j. angielskiego. Te kraje to:

  • Kanada
  • Nowa Zelandia
  • Wielka Brytania
  • USA
  • Irlandia

Należy pamiętać, że posiadacze powyższych paszportów ciągle będą musieli zdawać IELTS aby zdobyć dodatkowe punkty w kategorii General Skilled Migration dla poziomu Proficient English (IELTS 7.0) lub Superior English (IELTS 8.0)

Inną bardzo ważną kwestią są wymogi językowe organizacji, która będzie przeprowadzała uznanie kwalifikacji (skills assessment).

Na przykład w chwili pisania tego artykułu informatycy ubiegający się o skills assessment przez Australian Computer Society (ACS) nie muszą wogóle zdawać egzaminu z języka.

Na drugim biegunie są nauczyciele, dla których poprzeczka jest ustawiona bardzo wysoko przez AITSL. Aby mieć uznany skills assessment muszą oni zdobyć IELTS 7.0 w Reading i Writing oraz co najmniej 8.0 w Speaking i Listening. Zwolnione z egzaminu są osoby, które ukończyły co najmniej 4-letnie studia w kraju angielskojęzycznym wymienionym powyżej.

Tak więc na przykład nawet uzyskanie wymaganego minimum IELTS 6.0 dla wizy punktowej 189 jest niewystarczające jeśli okaże się, że do pozytywnego uznania kwalifikacji ten poziom jest jeszcze wyżej ustalony. Należy więc wszystko bardzo dokładnie sprawdzić.

Urząd Emigracyjny (DIBP) uznaje następujące poziomy znajomości angielskiego wraz z odpowiednim minimum kryterium punktowym dla poszczególnych testów:

 

Vocational English

Exam
Listening
Reading
Writing
Speaking
IELTS 5 5 5 5
TOEFL iBT 4 4 14 14
PTE Academic 36 36 36 36
OET B B B B
Cambridge (CAE) 154 154 154 154

Competent English

Exam
Listening
Reading
Writing
Speaking
IELTS 6 6 6 6
TOEFL iBT 12 13 21 18
PTE Academic 50 50 50 50
OET B B B B
Cambridge (CAE) 169 169 169 169

Proficient English

Exam
Listening
Reading
Writing
Speaking
IELTS 7 7 7 7
TOEFL iBT 24 24 27 23
PTE Academic 65 65 65 65
OET B B B B
Cambridge (CAE) 185 185 185 185

Superior English

Exam
Listening
Reading
Writing
Speaking
IELTS 8 8 8 8
TOEFL iBT 28 29 30 26
PTE Academic 79 79 79 79
OET A A A A
Cambridge (CAE) 200 200 200 200

Functional English

Ten wymóg językowy jest stosowany w przypadku osób dodawanych do głównego aplikującego (n.p. partnerzy de-facto czy małżonkowie). W przypadku, kiedy taka osoba nie jest w stanie osiągnąć poziomu ‘Functional’ wtedy będzie musiała zapłacić drugą ratę za wizę (dość wysoką zresztą). Ta opłata pomaga rządowi Australii pokryć koszty nauki j. angielskiego dla nowo przybyłych emigrantów.

Jest grupa zwolnień, kiedy nie jest konieczne aby udowodnić poziom ‘Functional’ (n.p. kiedy część edukacji była przeprowadzona w j. angielskim).

 

Test component
Average across test components only
IELTS 4.5
TOEFL iBT 32
PTE Academic 30
OET n/a
Cambridge (CAE) 147

 

Poniższa tabela przedstawia najpopularniejsze obecnie wizy pracownicze ‘skilled’ i ich mimimalne wymogi językowe:

Typ wizy i wymagany poziom j. angielskiego:

Visa type Minimum English required Comments
189 Competent Extra points for Proficient and Superior
190 Competent Extra points for Proficient and Superior
489 Competent Extra points for Proficient and Superior
457 Vocational Exempt if salary over $96,400 per year or minimum 5 years full-time education in English
186 (ENS) Direct Entry Competent Exempt if salary is over $180,001
186 (ENS) Temporary Residence Transition Vocational Exempt if salary over $180,001 per year or minimum 5 years full-time education in English
186 Labour Agreeement No English requirement specified
187 (RSMS) Direct Entry Competent Exempt if salary is over $180,001
187 (RSMS) Temporary Residence Transition Vocational Exempt if salary over $180,001 per year or minimum 5 years full-time education in English
187 Labour Agreeement No English requirement specified

Ile są ważne testy językowe?

Tylko wyniki testów z ostatnich 3 lat będą brane pod uwagę przez Urząd Emigracyjny. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy konieczne jest udowodnienie poziomu ‘functional’ – w tym przypadku wyniki są ważne 12 miesięcy.

Uwaga: twoja organizacja robiąca skills assessment może ustalić inną datę ważności testu językowego. Zawsze sprawdź więc u nich aktualne wymogi.