Test IELTS (International English Language Testing System) jest międzynarodowym testem sprawdzającym znajomość j. angielskiego u osób pochodzących z krajów nie-anglojęzycznych. Jest on najczęściej jednym z wymogów aby starać się o wizę na studia czy do pracy w Australii.

IELTS składa się z 4 modułów (sekcji): Słuchanie, Czytanie, Pisanie i Mówienie. Pierwsze 3 moduły muszą być podejmowane razem tego samego dnia. Mówienie jest modułem, który może być zdawany w przeciągu 7 dni przed lub po pozostałych.

Egzamin IELTS nie jest generalnie wymagany w przypadku kursów językowych ELICOS (subclass 570) i większości zawodowych (subclass 572). Dla kursów na uczelniach wyższych IELTS jest zawsze wymagany chyba, że jest się zwolnionym. Wymagana znajomość j.angielskiego na poziomie 6.0-7.5 zależnie od kursu i danej uczelni uprawnia do studiów wyższych. Uczelnie podejmują ostateczną decyzję w tej kwestii.