Wizy partnerskie

Ten rodzaj wizy jest dla partnerów osób będących obywatelami Australii lub posiadającymi stały pobyt. Aby mieć możliwość aplikowania należy być zaręczonym, w związku małżenskim lub de facto.Typ wizy będzie zależał od stanu cywilnego i miejsca składania aplikacji (Australia lub poza nią).Ubieganie się o wizę partnerską jest procesem 2-etapowym.

W pierwszym etapie, o ile wstępne warunki są spełnione, przyznawana jest wiza tymczasowa. W drugim etapie po określonym okresie czasu (zwykle 2 lat) przyznawana jest wiza stałego pobytu jeśli para jest ciągle ze sobą.

Wiza małżeńska / De Facto (Spouse Visa / De Facto Spouse Visa)

Jest to wiza dla osób w związku małżenskim lub partnerów pozostających w długotrwałym związku. Aby ubiegać się o Partner Visa jako partner de facto para musi być ze sobą przez minimum 12 miesięcy przed zlożeniem aplikacji.

Wymagania:

 • Należy być sponsorowanym przez uprawnioną osobę (generalnie jest to obywatel lub osoba posiadająca stały pobyt w Australii).
 • Para nie może być związana ze sobą poprzez pokrewieństwo.
 • Należy mieć co najmniej 18 lat.
 • Związek powinien być autentyczny.
 • Osoby pozostające w związku muszą mieszkać ze sobą.
 • Należy spełnić wymagania zdrowotne i te dotyczące niekaralności.

Wiza Prospective Marriage (Fiancé)

Wiza Prospective Marriage jest typem wizy, która umożliwia przyjazd do Australii jako przyszły małżonek osoby sponsorującej. Jest ona udzielana na okres 9 miesięcy podczas którego powinien odbyć się ślub. Po ślubie można ubiegać się o wizę partnerską (Partner Visa).

Wymagania:

 • Aplikujący musi być zaręczony przed zlożeniem aplikacji o wizę.
 • Aplikant musi poślubić sponsora po pierwszym przyjeździe aplikanta do Australii.
 • Istnieje wiele warunków, ktore musi spełnić sponsor.
 • Aplikant musi przedstawić dowód, że rzeczywiscie planuje poslubić sponsora w okresie 9 miesięcy od momentu przyznania wizy.
 • Aplikant i sponsor muszą znać się osobiście.
 • Aplikant i sponsor muszą mieć co najmniej 18 lat.
 • Aplikacja musi być złożona poza Australią i aplikant musi przyjechać do Australii i poślubić sponsora w ciągu 9 miesięcy od przyznania wizy.