Bridge AlphabetWizy pomostowe (Bridging visas) są tą częscią prawa emigracyjnego bardzo często niezrozumiałą dla aplikujących. W wielu przypadkach można nawet nie wiedzieć o przyznaniu takiej wizy. W artykule poniżej opiszę wszystkie istniejące aktualnie wizy bridging ze szczególnym uwzględnieniem tych najbardziej popularnych.

Głównym powodem napisania tego poradnika jest brak w sieci dostępnych informacji podsumowujących bridging visas, które jednocześnie byłyby napisane jasnym i klarownym językiem.

Jest co prawda oficjalny blog Departamentu ds. Emigracji i Ochrony Granic (DIBP) gdzie można znaleźć garść przydatnych informacji nt. wiz pomostowych jednak nie ma tam omówienia ich wszystkich i trudno jest szybko wyszukać konkretne wskazówki co do danej wizy pomostowej.

Zanim przejdę do szczegółów chciałbym wyjaśnić termin 'substantive visa’, który będę używał w tym artykule. Jest to krótko mówiąc każda wiza z wyjątkiem poniższych:

 • bridging visa
 • criminal justice visa
 • enforcement visa

 

Fakty:  Wizy bridging mogą być używane w wielu celach. Najczęsciej pozwalają one połączyc lukę pomiędzy poprzednią wizą, a wizą o którą aplikujemy umożliwiając tym samym legalny pobyt w Australii. Niektóre z wiz pomostowych mogą na przykład przedłużyć pobyt danej osoby w oczekiwaniu na decyzję odnośnie apelacji w Administrative Appeals Tribunal (AAT). Taka sytuacja może mieć miejsce kiedy na przykład odrzucono nasz wniosek wizowy.

Wizy pomostowe są przyznawane jedynie kiedy jesteśmy w Australii. Kiedy zdeycydujemy się opuścić Antypody to wiza pomostowa wygaśnie w momencie opuszczenia kraju. Wyjątkiem jest wiza Bridging B (BVB), która umożliwia wyjazd i powrót.

Mowiąc w dużym uproszczeniu wizy pomostowe mogą być 'dobre’ i 'złe’ zależnie od warunków, które są na nie nałożone. Wizy bridging 'A’ i 'B’ są uważane za 'najlepsze’, podczas gdy każda kolejna litera alfabetu na wizie oznacza spadek 'jakości’ wizy.

 

Bridging visa A (BVA) – subclass 010

 

Jest to najbardziej popularna i najczęściej występująca wiza bridging. Z reguły 'siedzi sobie’ ona cicho po złożeniu ważnej aplikacji o wizę i jest 'aktywowana’, kiedy poprzednia wiza wygasa.  Oczywiście ma to miejsce o ile przed wygaśnięciem starej wizy nie zostanie przyznana nowa.

how-to-apply-and-when-granted-iconJak się ubiegać i kiedy przyznawana: Otrzymujemy ją automatycznie po złożeniu ważnej aplikacji o wizę na terenie Australii.  W niektórych przypadkach możliwe jest złożenie oddzielnej aplikacji o BVA kiedy poprzednia została przypadkowo 'utracona’. Ma to miejsce kiedy wyjeżdżamy z Australii na BVA nie ubiegając się poprzednio o BVB.

typical-scenario-iconPrzykładowa sytuacja: Składamy ważną aplikację o wizę 186 (ENS) będąc aktualnie na wizie 457. Inny przykład to przejście z wizy eVisitor (651) na wizę studencką.

Masz również prawo do BVA kiedy twoja aplikacja o wizę z grupy 'substantive’ została odrzucona i wyznaczonym czasie składasz sądową apelację (judicial review).

working-rights-iconPrawo do pracy: BVA przenosi prawa do pracy z poprzedniej wizy. Tak więc jeśli poprzednio miałeś prawo do pracy 20 godz. tygodniowo tak samo BVA będzie miała takie prawa. Wyjątkiem są aplikacje składane na terenie Australii o wszystkie wizy poniżej. W takim przypadku wizy BVA przyznane w związku z tymi aplikacjami nie posiadają żadnych limitów co do godzin pracy.  Te wizy to:

 1. Partner & Parent, mianowicie:
 • Partner (Subclass 820);
 • Partner (Subclass 801);
 • Aged Parent (Subclass 804);
 • Contributory Aged Parent Temporary (Subclass 884);
 • Contributory Aged Parent (Subclass 864).
 1. Skilled & Business, mianowicie:
 • Business Talent (Permanent) (subclass 132),
 • Business Skills (Provisional) (subclass 188),
 • Business Skills (Permanent) (subclasses 890/891/892/893),
 • Employer Nomination (Permanent) [ENS] (subclass 186),
 • Regional Employer Nomination [RSMS] (subclass 187),
 • Skilled Independent (Permanent) (subclass 189),
 • Skilled Nominated (Permanent) (subclass 190),
 • Skilled Regional Sponsored (subclass 489),
 • Skilled (Residence) (subclass 887)


how-long-is-it-validJak długo ważna?
  BVA wygasa:

 • w momencie przyznania nowej wizy 'substantive’
 • kiedy przyznana jest nowa wiza pomostowa (np. BVB) w związku z tą samą aplikacją o wizę substantive
 • kiedy twoja aktualnie posiadana wiza 'subtantive’ zostaje unieważniona i w tym samym czasie oczekiwałeś(aś) na BVA na nową wizę 'substantive’. Powoduje to jednoczesne unieważnienie BVA
 • w momencie kiedy opuścisz Australię
 • 28 dni po wycofaniu ważnego wniosku wizowego, kiedy nie posiadasz aktualnie ważnej wizy 'substantive’
 • 28 dni dni po uzyskaniu powiadomienia z Urzędu Emigr., że twoja aplikacja wizowa jest nieważna
 • 28 dni po odrzuceniu wniosku wizowego
 • 28 dni po decyzji ws apelacji w Administrative Appeals Tribunal (poprzednio Migration Review Tribunal)


travel-allowed-icon
Wyjazd z Australii: Nie


visa-fee-iconOpłata wizowa
: Nie

 

Bridging visa B (BVB) – subclass 020

 

BVB może być określona jako 'rodzeństwo’ BVA gdyż dzieli z nią wiele wspólnych cech. Główna różnica między nimi jest jednak taka, że BVB w przeciwieństwie do BVA pozwala na wyjazd z Australii i powrót.

how-to-apply-and-when-granted-iconJak się ubiegać i kiedy przyznawana: Musisz ubiegać się o nią na specjalnym formularzu posiadając w danym momencie ważną BVA. BVB może być również przyznana kiedy wniosek o wizę 'substantive’ został odrzucony i musisz nagle wyjechać z Australii podczas gdy apelacja sądowa (judicial review), o którą następnie się ubiegałeś właśnie się toczy.


typical-scenario-iconPrzykładowa sytuacja
: Po złożeniu wniosku o wizę okazuje się nagle, że musisz wyjechać z Australii ze względu na ważne wydarzenie rodzinne. Jeśli planujesz powrót upewnij się, że przed wyjazdem złożysz aplikację o wizę BVB, która zostanie przyznana.


working-rights-iconPrawo do pracy
:  Zbliżone do BVA.


travel-allowed-iconWyjazd z Australii
: Tak


how-long-is-it-valid
Jak długo ważna? Poza możliwością opuszczenia Australii BVB wygasa w podobnych okolicznościach do tych wymienionych w BVA.

visa-fee-iconOpłata wizowa
: Tak (sprawdź aktualne opłaty wizowe na stronie Urzędu Emigr.)

 

Bridging visa C (BVC) – subclass 030

 

Jest to pierwsza wiza bridging na mojej liście, której posiadanie sygnalizuje pewne problemy wizowe (brak ważnej wizy) tak więc najlepiej jej unikać. Aby być do niej uprawnionym należy spełnić poniższe warunki:

 • być w Australii
 • złożyć aplikację o wizę, która może być przyznana w Australii
 • w momencie aplikowania nie mieć żadnej ważnej wizy substantive lub Bridging visa E (BVE)


how-to-apply-and-when-granted-iconJak się ubiegać i kiedy przyznawana:
 Zależnie od sytuacji BVC może być przyznana automatycznie lub można o nią ubiegać się na specjalnym formularzu.


typical-scenario-iconPrzykładowa sytuacja:
 Będąc w Australii właśnie zdałeś sobie sprawę, że twoja wiza Visitor (subclass  600) wygasła 10 dni temu. Aby przedłużyć swój pobyt i uniknąć dalszych problemów składasz aplikację o wizę studencką na kurs 6-miesięczny. W rezultacie przyznana jest tobie BVC do momentu aż zostania podjęta decyzja ws. wizy studenckiej.


working-rights-iconPrawo do pracy
:  Bardzo podobne do tych na BVA.


travel-allowed-iconWyjazd z Australii
: Nie


how-long-is-it-validJak długo ważna?
  BVC wygasa:

 • w momencie przyznania nowej wizy 'substantive’
 • w momencie kiedy opuszczasz Australię na BVC
 • inna wiza pomostowa została przyznana w odniesieniu do tej samej aplikacji o wizę 'substantive’
 • BVC została unieważniona
 • 28 dni po wycofaniu ważnego wniosku wizowego, kiedy nie posiadasz aktualnie ważnej wizy 'substantive’
 • 28 dni dni po uzyskaniu powiadomienia z Urzędu Emigr., że twoja aplikacja wizowa jest nieważna
 • 28 dni po odrzuceniu wniosku wizowego
 • 28 dni po decyzji ws apelacji w Administrative Appeals Tribunal (poprzednio Migration Review Tribunal)


visa-fee-iconOpłata wizowa
: Nie

 

Bridging visa D (BVD) – subclass 040

 

BVD jest wizą krótkoterminową ważną do 5 dni i przyznawaną osobom, którzy aktualnie nie posiadają żadnej ważnej wizy lub kiedy ich wiza ma wygasnąć w przeciągu 3 dni roboczych.

Wiza Bridging D (BVD) ma 2 subclass’y:

 1. Subclass 040 Bridging visa (Prospective Applicant)
 2. Subclass 041 Bridging visa (non-applicant)

The subclass 040 (Prospective applicant) jest dla osób, ktorzy spełniają wszystkie poniższe warunki: 

 1. Nie mają wizy w danym momencie lub których wiza 'substantive’ wygaśnie w ciągu 3 dni roboczych
 2. Próbowali złożyć ważny wniosek o wizę 'substantive’, jednak nie mieli możliwości aby to zrobić
 3. Będą mieli możliwość złożenia ważnego wniosku wizowego w ciągu 5 dni roboczych.

Istnieje limit 3 wiz BVD (subclass 040), które mogą być przyznane od momentu posiadania ostatniej wizy 'substantive’

BVD jest bardzo często krokiem w kierunku wizy pomostowej E (BVE) aby utrzymać status legalnego pobytu w Australii.

Subclass 041 (non-applicant) jest dla osób bez ważnej wizy, którzy:

 1. Nie mogą lub nie chcą ubiegać się o wizę 'substantive visa’; oraz
 2. Nie ma w danej chwili odpowiedniego urzędnika emigracyjnego, który byłby w stanie przeprowadzić wywiad z aplikantem aby sprawdzić czy jest on/ona uprawnieni do wizy pomostowej E (BVE).

 

how-to-apply-and-when-granted-iconJak się ubiegać i kiedy przyznawana? O BVD można ubiegać się na specjalnym formularzu.


typical-scenario-iconPrzykładowa sytuacja
: Będąc na wizie Working holiday składasz aplikację o wizę studencką. Jednak po wysłaniu wniosku zauważasz, że wniosek został złożony o nieprawidłową subclass’ę. Dostajesz wiadomość, że aplikacja jest nieważna. Ubiegasz się więc o 5-dniową BVD (subclass 040) aby dostać trochę czasu na przygotowanie ważnej aplikacji wizowej.


working-rights-iconPrawo do pracy
:   Nie


travel-allowed-iconWyjazd z Australii
: Nie


how-long-is-it-validJak długo ważna?
 BVD wygasa w następujących przypadkach kiedy:

 • przyznano tobie wizę substantive;
 • przyznano tobie wizę pomostową BVD lub BVE; lub
 • 5 dni roboczych po jej przyznaniu.


visa-fee-iconOpłata wizowa
: Nie

 

Bridging visa E (BVE) – subclass 050

 

Poza BVA wiza pomostowa E (BVE) jest drugą najbardziej popularną wizą pomostową. Jednym z powodów jej popularności jest różnorodność sytuacji gdzie ta wiza ma zastosowanie, na przykład:

 • nielegalnie przedłużyłeś swój pobyt i teraz czynisz przygotowania aby dobrowolnie opuścić Australię
 • złożyłeś aplikację o wizę 'substantive’ lub planujesz złożyć taką aplikację nie posiadając aktualnie ważnej wizy 'substantive’
 • nie posiadasz ważnej wizy i napisałeś wniosek do Ministra ds. Emigracji o ministerialną interwecję
 • jesteś w ośrodku deportacyjnym i spełniasz warunki do przyznania BVE
 • zostałeś zatrzymany przez pracowników Urzędu Emigr. bez ważnej wizy i urzędnik emigracyjny stwierdza, że jesteś uprawniony do BVE.

Należy pamiętać, że w niektórych przypadkach nigdy nie będziesz posiadał praw do BVE, na przykład:

 • na lotnisku po przylocie do Australii przed ukończoną odprawą celną
 • twoja poprzednia BVE została unieważniona z powodu przestępstw kryminalnych

Wiza pomostowa E (class WE) ma 2 subclass’y:

 1. 050 (Bridging (General)) – dla ogromnej większości aplikacji (omówiona w tym artykule)
 2. 051 (Bridging (Protection Visa Applicant)) – dla uchodźców ubiegających się o 'protection visa’; z racji dużego skomplikowania i rzadkości występowania nie została tu omówiona

Interesującą cechą BVE jest kaucja (np. w formie gotówki), której może zażądać Urząd Emigr. aby zwiększyć pewność, że aplikant będzie stosował się do warunków na wizie.

how-to-apply-and-when-granted-iconJak się ubiegać i kiedy przyznawana?
 O wizę pomostową BVE można ubiegać się na specjalnym formularzu osobiście w najbliższej placówce Urzędu Emigr. oraz faxem lub pocztą. W przypadku wizyty osobistej wiza przyznawana jest zwykle tego samego dnia.


typical-scenario-iconPrzykładowa sytuacja
: Korzystając z uroków jakie oferuje Australia zapomniałeś przedłużyć wizę tak wiec jesteś teraz nielegalnie. Udajesz się więc do biura Urzędu Emigr razem z paszportem i zaświadczeniem potwierdzającym aktualny adres (np. rachunek za elektryczność) i potwierdzonym powrotnym biletem lotniczym. Składasz wniosek o BVE, który pozwala tobie legalnie opuścić kraj (zwykle w przeciągu kilku najbliższych dni). Należy pamiętać, że najprawdopodobniej będziesz podlegał 3-letniemu zakazowi wjazdu co jest kwestią wykraczającą poza temat tego artykułu.

Innym przykładem jest sytuacja kiedy uzyskujesz BVE po dobrowolnym unieważnieniu wizy studenckiej, co jest rezultatem złożenia wniosku o wizę skilled lub np. partnerską.

Niektóre osoby mogą przejść z BVE na inną BVE ze zmionymi warunkami. Najczęściej ma to miejsce kiedy musimy się utrzymać i trzeba zmienić warunek 'no work’ na taki pozwalający pracę.


working-rights-iconPrawo do pracy
: Tak, jednak aplikant musi udowodnić, że istnieje ważna konieczność podjęcia pracy ze względu na 'finansowy niedostatek’.


travel-allowed-iconWyjazd z Australii
: Nie


how-long-is-it-validJak długo ważna?
  BVE wygasa:

 • w momencie przyznania nowej wizy 'substantive’
 • kiedy przyznana jest nowa wiza pomostowa BVE w związku z tą samą aplikacją o wizę substantive
 • w momencie kiedy opuścisz Australię
 • 28 dni po wycofaniu ważnego wniosku wizowego, kiedy nie posiadasz aktualnie ważnej wizy 'substantive’
 • 28 dni dni po uzyskaniu powiadomienia z Urzędu Emigr., że twoja aplikacja wizowa jest nieważna
 • 28 dni po odrzuceniu wniosku wizowego
 • 28 dni po decyzji ws apelacji w Administrative Appeals Tribunal (poprzednio Migration Review Tribunal)
 • wtedy kiedy pracownik Urzędu Emigr. uzna to za stosowne


visa-fee-icon
Opłata wizowa: Nie
 

W australijskim systemie wizowym są jeszcze dwie inne wizy pomostowe uzywane jednak bardzo rzadko:

 • Bridging visa F (BVF) (subclass 060) – przyznawane ofiarom handlu ludźmi, niewolnictwa lub podobnych praktyk
 • Bridging R visa (BVR), subclass 070 (Removal Pending) – pozwala ona danej osobie być zwolnionej z ośrodka deportacyjnego i pozostać 'na wolności’ w oczekiwaniu na deportację z Australii. Unika się w ten sposób sytuacji kiedy dana osoba może 'utknąć’ w ośrodku emigr. na czas nieokreślony i daje się jej szansę na w miarę normalny pobyt do momentu opuszczenia kraju.

 

Ogólne reguły dotyczące wiz Bridging

 
1. Zmieniając wizy bridging należy pamiętać, że litera alfabetu nowej wizy bridging nie może być wcześniej niż ta, którą zmieniamy. Tak więc możemy przejść z BVA do BVC lub BVC do BVE, jednak nie w przeciwnym kierunku. Wyjątkiem są wizy BVA & BVB, które mogą być zmieniane w obu kierunkach. BVB to faktycznie nic innego jak BVA z możliwością wyjazdu z kraju.

2. Aplikanci 'dependant’ (np. współmałżonek lub dzieci) nie mogą być dodani do wizy bridging głównego aplikującego. Muszą oni ubiegać się oddzielnie o własną wizę pomostową i spełnić te same warunki co główny aplikujący. Dostają oni zawsze taką samą wizę pomostową.

3. Jedynie Bridging visa B (BVB) pozwala wyjazd z Australii i powrót. Wszystkie pozostałe co prawda pozwolą na wyjazd, ale już nie na powrót, gdyż wygasają one automatycznie w momencie opuszczenia Australii.