Wizy Rodzinne

Wizy rodzinne są przyznawane dla osób, które chciałyby przyjechać do Australii aby spotkać się lub osiedlić z członkami ich rodzin.

Poza wizami partnerskimi istnieje kilka wiz rodzinnych, o które można ubiegać się w oparciu o pokrewieństwo z osobami, które są obywatelami Australii lub posiadają stały pobyt.

Wiza dla rodzica (Contributory Parent 143/173 i Aged Contributory Parent 864/884)

Wizy te są dla rodzica lub rodziców osoby osiadłej w Australii, która jest jednocześnie obywatelem Australii lub posiada prawo stalego pobytu i będzie jednocześnie sponsorowała rodzica.

Istnieje ograniczona liczba wiz tymczasowych i na pobyt stały dla rodziców, które mogą być przyznane każdego roku.

Obie wizy są dla osób, które po wpłaceniu wysokiej opłaty aplikacyjnej będą miały możliwość złożenia aplikacji.

Aplikujący muszą spełnić kryteria zdrowotne i te dotyczące niekaralności i spełnić poniższe warunki (family test):

 • co najmniej połowa ich dzieci musi mieszkać na stałe w Australii, lub
 • więcej dzieci mieszka na stale w Australii niż w innym dowolnym kraju na świecie.

Wiza dla dziecka (Child Visa)

Jest to wiza dla dziecka (również adoptowanego) poniżej 25 lat, którego rodzic jest obywatelem Australii lub posiada prawo stałego pobytu. W niektórych przypadkach przybrane dziecko może być uprawnione do tej wizy. Rodzic ma możliwość zlożenia aplikacji w imieniu dziecka jeśli jest to konieczne.

Aplikujące dziecko w wieku ponad 18 lat nie może być i nie mogło nigdy być żonate/zamężne lub zaręczone lub w związku de-facto. Aby być uprawnionym do tej wizy dziecko mające więcej niż 18 lat musi studiować w pełnym wymiarze godzin i zależne finansowo od sponsorującego rodzica.

Wiza dla opiekuna (Carer Visa)

Ten typ wizy jest przeznaczony dla osób, które muszą opiekować się członkiem rodziny, który mieszka w Australii i jest australijskim obywatelem lub posiada prawo stałego pobytu. Ta osoba musi stale potrzebować opieki ze wzgledów zdrowotnych i być w stanie sponsorować osobę aplikującą.
Cechy wizy:

 • Aplikant musi podjać się zapewnienia znaczącej i stałej opieki wobec krewnego lub członka rodziny, którego stan zdrowotny nie pozwala na prowadzenie regularnych czynności w życiu codziennym.
 • Opieka będzie wymagana szacunkowo na co najmniej 2 lata.
 • Aplikujący nie jest w stanie uzyskać właściwej opieki dla niedołężnego krewnego od pozostałych członków rodziny mieszkających w Australii, ośrodka pomocy społecznej czy szpitala.
 • Krewny aplikanta jest obywatelem Australii lub posiada prawo stałego pobytu.
 • Krewny aplikanta dokonał stosownych badań lekarskich.

Wiza ‘Ostatni krewny’ (Remaining Relative Visa)

Jest to wiza stałego pobytu dla osoby, której wszyscy członkowie rodziny mieszkają w Australii i ta osoba nie ma żadnych bliskich krewnych poza Australią.
Cechy wizy:

 • Aplikujący nie ma bliskich więzi rodzinnych poza Australią.
 • Aplikujący jest bratem, siostrą, dzieckiem (w tym przybranym) obywatela Australii lub osoby posiadającej prawo stałego pobytu.
 • Aplikujący ma nie więcej niż 3 bliskich znajomych mieszkających poza Australią, z którymi aplikujący nie miał ostatnio żadnego kontaktu.
 • Aplikujący musi być sponsorowany przez bliskiego członka rodziny.

Wiza dla starszej osoby zależnej (Aged Dependent Relative Visa)

Jest to typ wizy dla osoby w podeszłym wieku, która jest uzależniona od jej australijskiego krewnego jeśli chodzi o kwestie finansowe, mieszkaniowe, etc.
Cechy wizy:

 • Aplikant musi być w wieku uprawniającym jego/ją do przyznania australijskiej emerytury.
 • Aplikant musi być kawalerem/panną, rozwiedziony, owdowiały lub w separacji.
 • Aplikant musi być w calości lub w znacznej większości zależny finansowo od krewnego w ciągu co najmniej ostatnich 3 lat od momentu zlożenia aplikacji.
 • Aplikant musi być sponsorowany przez uprawnionego do tego krewnego.
 • Aplikant musi być bliskim członkiem rodziny (np. brat, dziecko, etc.)