public_school_in_class-300x280

W moich rozmowach z klientami często spotykam się z pytaniem o możliwość i ceny wysłania dzieci do szkoły tu w Australii. Dlatego w tym artykule chciałbym omówić sytuację kiedy głównym aplikującym jest osoba na wizie studenckiej, a jej pociecha na wizie studenckiej zależnej jako dependant. Dotyczy to najczęściej rodziców przebywających na wizach mających numer subclass’y 570 – 575 (z wyjątkiem subclass 571).

Tak więc jeśli uczysz się j. angielskiego na kursie (subclass 570) lub chcesz zdobyć tytuł Diploma na jednym z kursów Vocational (subclass 572) i Twoje dziecko (dzieci) ma co najmniej 5 lat ta sytuacja będzie więc Ciebie dotyczyć.

Skąd bierze się wymóg wysłania dzieci do szkoły?

Poza ogólnymi przepisami dotyczącymi szkolnictwa decyduje o tym warunek 8517, który wszyscy dostają automatycznie na swojej wizie studenckiej. Oznacza on, że posiadacz musi ‘przedsięwziąć odpowiednie środki w celu zapewnienia edukacji dla dzieci w wieku szkolnym przy pobycie dłuższym niż 3 miesiące’. Jeśli chcesz więc przyjechać razem z dziećmi do Australii i wspólnie podszkolić j. angielski przez kilka tygodni bez zapisu dzieci do szkoły to jest to również jak najbardziej możliwe.

W Australii obowiązek szkolny u wszystkich dzieci rozpoczyna się najpóźniej w momencie ukończenia 6 lat, a kończy w wieku 17 lat. Dotyczy to wszystkich, a więc obywateli jak i osób przebywających w Australii na różnych wizach.

Osoby na wizie studenckiej zależnej, które ukończyły 17 lat, a nie skończyły 18 lat (a więc są ciągle niepełnoletnie) mogą, ale nie muszą być zapisane do żadnej szkoły. W tej sytuacji w przypadku zakończenia edukacji dziecka główny aplikujący musi wykazać odpowiednie środki finansowe na jego edukację przez kolejny rok. W momencie pisania tego artykułu jest to $8,000 rocznie.

W Australii system edukacjny w każdym przedziale wiekowym przedstawia się następująco:

Edukacja podstawowa (przedszkole/szkoła podstawowa):

 • Przedszkole: 3 – 5 lat
 • Stopień/Rocznik (Year) 1: 6 – 7 lat
 • Stopień/Rocznik (Year) 2: 7 – 8 lat
 • Stopień/Rocznik (Year) 3: 8 – 9 lat
 • Stopień/Rocznik (Year) 4: 9 – 10 lat
 • Stopień/Rocznik (Year) 5: 10 – 11 lat
 • Stopień/Rocznik (Year) 6: 11 – 12 lat
 • Stopień/Rocznik (Year) 7: 12 – 13 lat (South Australia, Western Australia)

Gimnazjum / szkoła średnia:

 • Stopień/Rocznik (Year) 7: 12 – 13 lat (pozostałe stany)
 • Stopień/Rocznik (Year) 8: 13 – 14 lat
 • Stopień/Rocznik (Year) 9: 14 – 15 lat
 • Stopień/Rocznik (Year) 10: 15 – 16 lat i 17 lat (zależnie od trybu nauki)
 • Stopień/Rocznik (Year) 11: 16 – 17 lat
 • Stopień/Rocznik (Year) 12: 17 – 18 lat

Australia posiada 3 typy szkół podstawowych i średnich:

– publiczne

– katolickie (Catholic)

– prywatne

Skupię się na pierwszym z nich z racji tego, że szkoły publiczne są z nich najtańsze reprezentując jednocześnie bardzo dobry poziom.

Należy pamiętać, że całym procesem aplikowania do szkoły nie zajmują się same szkoły, a odpowiednia jednostka Urzedu ds. Edukacji w każdym stanie. W Nowej Południowej Walii na przykład jest to DE International.

Przy dodawaniu dzieci do aplikacji głównego aplikanta należy dołączyć dokumenty potwierdzające zapis do szkoły (zwykle jest to ‘certificate of enrolment’). Może się zdarzyć, że szkoła nie zgodzi się na wydanie tego dokumentu przed uzyskaniem wizy i przyjazdem dziecka do Australii. W tej sytuacji list oferujący przyjęcia dziecka do szkoły (‘letter of offer’) jest uważany za wystarczający.

W tabeli poniżej przedstawiam listę opłat za naukę w szkołach publicznych w NSW w 2015 i 2016 roku dla dzieci rodziców na wizach studenckich za okres 12 miesięcy (40 tygodni szkolnych).

Lista opłat w AUD*:

Education_rates_for_student_visa_dependants

* Opłaty nie uwzględniają wpisowego, wycieczek szkolnych, opłat za mundurek szkolny, etc. Źrodło: www.decinternational.nsw.edu.au/

Na przykładzie powyższym widać, że edukacja dzieci nie jest tania o ile przebywa się na wizie studenckiej. Potrafi ona porządnie nadszarpnąć napięty już budżet studenta. W przypadku innych wiz tymczasowych (np. wiza 457) te koszty są dużo niższe. Oczywiście stały pobyt lub obywatelstwo gwarantuje symboliczne opłaty.

Stawki przedstawione powyżej dotyczą NSW, jednak w innych stanach należy spodziewać się podobnych opłat. Możliwe jest również zwolnienie z opłat ze względu na bardzo niski dochód. Aplikację należy złożyć na piśmie i każda z nich będzie rozpatrywana indywidualnie biorąc pod uwagę roczny dochód brutto na rodzinę.

Jeśli więc planujecie wysłać swoje pociechy na naukę tutaj korzyści będą wielorakie. Ogromny postęp w nauce j. angielskiego, uczestnictwo w nowoczesnym i multikulturowym środowisku połączony z wysokim standardem nauczania to mieszanka, której nie zapewni żadna szkoła w Polsce.