Now_hiring_457_visa-300x280

Wiza 457 – przyjazd do Australii na wizie pracowniczej najczęściej oznacza skorzystanie właśnie z wizy 457. W australijskim roku finansowym 2012-2013 przyznano ponad 68 tys. wiz 457. Z tej liczby ok. 40 tys. osób uzyskało następnie wizę stałego pobytu.

Co ważne, wiza 457 jest powiązana z wizami ENS/RSMS (186/187), które znacznie upraszczają przyznanie stałego pobytu w przypadku gdyby pracodawca zaoferował Tobie umowę na czas nieokreślony.

Tak więc o czym należy pamiętać aby myśleć o ubieganiu się o wizę 457?

1. Znalezienie pracodawcy.

Wydaje się to oczywiste, ale pracodawca musi mieć jednocześnie autoryzację Departamentu Emigracji w celu Twojego zatrudnienia. Mówiąc krótko sama chęć zatrudnienia nie jest czynnikiem wystarczającym. Twoj sponsor musi mieć przyznany status ‘Standard Business Sponsor (SBS)’ lub mieć podpisaną z Departamentem Emigracji umowę o zatrudnienie (‘labour agreement’).

Pierwsza opcja jest dużo bardziej popularna gdyż jest już niejako standaryzowana w przeciwieństwie do umowy o zatrudnienie, gdzie wszystkie warunki są kolejno negocjowane pomiędzy pracodawcą a Urzędem Emigracyjnym.

2. ‘Odpowiedni zawód’.

Wszystkie zawody, które uprawniają do wizy 457 są wymienione na Consolidated Sponsored Occupation List (CSOL). Ale to nie jest wszystko. Każdy kraj ma swój własny system edukacji i przykładowo murarz czy manager finansów z zagranicy, mimo, że mają swój zawód na liście CSOL mogą mieć kwalifikacje, które (przynajmniej oficjalnie) nie odpowiadają australijskim standardom. Tak więc konieczne jest wykonanie oceny kwalifikacji (skills assessment). Na liście CSOL zawarte są agencje oceniające (assessment authorities) do których należy się zgłosić aby dowiedzieć się o stawianych wymogach. Należy pamiętać, że ocena kwalifikacji nie jest zawsze konieczna.

3. Licencje, rejestracje..

Jeśli Twój zawód wymaga stosownej licencji to będzie ona konieczna aby mieć przyznaną wizę. Więcej informacji można uzyskać w biurach assessement authorities.

4. Przyzwoita znajomość angielskiego.

Znajomość ta zwana tutaj ‘vocational’ jest odpowiednikiem IELTS co najmniej 5 w każdym module lub wynikiem ‘B’ w każdej części egzaminu Occupational English Test (OET). Jesteś zwolniony z tych wymogów jeśli posiadasz paszport w jednym z następujących krajów: Kanada, Nowa Zelandia, Irlandia, Wielka Brytania lub USA. Nie musisz spełniać tego wymogu również jeśli skończyłeś co najmniej 5 lat szkoły średniej lub uniwersytet w jednym z wymienionych krajów.

W artykule tym podałem tylko kilka głównych wymogów wizy 457, które są według mnie najtrudniejsze do przejścia. Jest jeszcze wiele innych (n.p. wykupienie ubezpieczenia zdrowotnego, etc.). Dla osób, którym po paru latach pracy Australia się bardzo spodoba (a szanse na to są naprawdę duże), wiza 457 może stanowić uproszczoną ścieżkę aby ubiegać się o stały pobyt. Jeśli masz jakieś pytania to prosimy o kontakt.

Miłej pracy!